Αρτοποιείο

Bakery
Υπεύθυνη: Κωβαίου Γεωργούλα
Τηλ.: 22850 71441